Başarı Uzmanlık Gerektirir

Uygulamalı Ergitme Teorisi. Metal dökümü birçok farklı disiplini bir araya getirmektedir. Bir ergitme potası gibi düşünülecek olursa; çelikten hafif alaşımlara, demir metalurjisinden demir dışı metalurjisine, kum kalıba dökümden kokil kalıba döküme kadar birçok farklı alanın bilimine, teknolojisine ve tecrübesine ihtiyaç duymaktadır. MAGMA ekibi olarak, bu karmaşık bulmacanın kilit parçası olabilmek için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Dünya genelinde dökümhaneler ve döküm sektörü tedarikçileri kalite kriterlerini karşılayabilmek için MAGMA tecrübesine güvenmektedir. Tüm müşterilerimiz ile bu başarının sağlanmasında ve sürdürülebilir kılınmasında sıkı koordinasyon çerçevesinde çalışmaktayız.

Disiplinlerarası Yenilikçi Yaklaşım. Döküm prosesleri, dökümcüler ve simülasyon araçları tarafından büyük bir özenle yürütülmesini gerektirecek biçimde bir karmaşıklığa sahiptir. Sürekli olarak MAGMA bünyesinde ve temsilciliklerinde çalışan uzman dökümcülerin edindiği tecrübeler ve bilgiler emsalsiz bilgi havuzumuza aktarılmakta olup; tüm analizler anlık olarak yazılım geliştirme departmanımız tarafından takip edilmektedir. Bu derin bilgi birikimimiz; her geçen gün büyümekte olan müşteri portföyümüz ve her sanayi kolundan birlikte çalıştığımız müşterilerimizden bilgiler, fikirler ve öneriler ile büyümeye devam etmektedir. Dünyanın her bölgesinden döküm ve makina mühendisleri, fizikçiler, matematikçiler, malzeme bilimciler ve bilgisayar teknisyenlerinin katılımı ile oluşan MAGMA Geliştirme Departmanımız aynı zamanda üniversiteler ve enstitüler ile koordine çalışmakta olup; oldukça karmaşık olan döküm proses simülasyonları kolaylaştırmak için yenilikçi çözümler yaratmaktadır.

Trend Belirleme. MAGMA, bir simülasyon yazılımının taşıması gereken özellikler hakkında sahip olduğu geniş bakış açısı ile günümüzde döküm simülasyonları alanında trend belirleyen firma konumundadır. MAGMA'nın bu başarısı; tüm stratejik ortaklarının ve müşterilerinin desteği yanında döküm mühendislerinin bilgi ve tecrübeleri ile yazılım geliştiricilerin ve araştırmacıların uzmanlıklarının harmanlanması ile meydana gelmektedir.

Hedefimiz. MAGMA olarak hedefimiz döküm hakkındaki tüm bilgi birikimimizi kullanıcılarımızın hizmetine sunmaktır. Bunun nedeni ise sadece dökümün kendisine olan hayranlığımız değil, ayrıca simülasyon kullanımı ile daha karlı, daha efektif ve daha güvenilir döküm parçaların üretilebileceğine dair gördüğümüz büyük potansiyeldir.

Son duyuru

MAGMASOFT® 6.0 - Simülasyon Artık Daha Kolay

Sektörde başarısıyla tanınan döküm proses simülasyon yazılımının yeni versiyonu MAGMASOFT® 6.0 yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, kullanım kolaylığı ve işlem süresine verilen özel önem sayesinde hedeflerine daha da hızlı ulaşıyor.

Duyuruya git