Tasarımcılar İle Tedarik Zinciri Uzmanları İçin İdeal Kalitede Döküm Parçalar

Döküm parçaların tasarım sürecinde mühendisler parça fonksiyonelliğinin yanısıra optimum dengeyi yakalamak zorunda olduğu; düşük maliyet, kaynakların verimli kullanımı, dökülebilirlik, proses verimi, kısa zamanda sürdürülebilir ve yüksek kalitede üretim yapılması gibi anahtar rol oynayan birçok ana faktör bulunuyor.

MAGMASOFT®'la parça tasarımcıları ve tedarik zinciri yöneticileri ile üretim uzmanları arasında rahatça iletişim ağı kurulabiliyor ve simültane mühendislik ve entegre ürün geliştirme proseslerinin sistematik ve efektif bir şekilde sürdürülebilmesini destekliyor.

Sisteme entegre edilmiş istatistiksel “Sanal Deney Dizaynı” araçları sayesinde simülasyon sonuçları otomatik olarak değerlendirilerek; dökümcülere optimum tasarım ve proses parametrelerini belirlemede büyük yarar sağlayan veriler detaylı olarak izlenebiliyor ve ön geliştirme süreçlerinde dahi güvenli kararlar alabilmelerini sağlıyor.

MAGMASOFT®’un CAE sistemlerine gayet kolay ve hatasız bir şekilde entegre edilebilmesi kullanıcılara tasarımın ön aşamalarında, proses parametrelerinin birbirleriyle olan ilişkileri hakkında sistematik ve detaylı verilerini görebilmeyi mümkün kılarak strateji ve rekabet bakımından birçok avantaj sağlıyor. Ayrıca MAGMASOFT® görsel analiz araçları ile istenen kriterlere göre tasarlanan proses üzerinde onay aşamasına gelmeden önce risk değerlendirme çalışmaları yapılabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde MAGMASOFT® dökümhaneler için güvenilir bir karar alma mekanizması durumunda. Sürekli iyileştirme hedefleri doğrultusunda ideal proses parametrelerini belirleyerek hafif döküm parça üretimini mümkün kılıyor ve döküm teknolojisinin %100’ünü kullanıyor.

Ayrıca, MAGMASOFT® nötral veri formatlarını ve direkt arayüzleri kullanarak CAD verilerini doğrudan okuyarak sisteme aktarabiliyor. Ayrıca elde edilen sonuçlar; performans ve çarpışma simülasyonları ile kolayca değiştirilebiliyor. Modern VR teknolojileri de sistem tarafından destekleniyor.