MAGMASOFT® 6.0 - Hedefe Daha Hızlı

MAGMASOFT® 6.0: GELİŞTİRİLMİŞ KULLANICI DENEYİMİ

Yeniden tasarlanan kullanıcı deneyimi ile hedeflerinize daha hızlı ve daha kolay ulaşın. Öne çıkan özelliklerden birkaçı:

 • Kolaylaştırılmış ve sezgisel kullanıcı arayüzü
 • Proje tanımından sonuç değerlendirmesine kadar tek tip görünüm ve kullanım
 • Sık kullanılan ve gerekli fonksiyonlar sekmesi
 • Geometri oluşturma ve revizyona hızlı ve kolay erişim için özelleştirilebilir sık kullanılanlar menüsü
 • Hızlı görüntüleme ve animasyonlar için hızlandırılmış sonuç görselleştirme
 • Birden fazla sonuç animasyonunun basit senkronizasyonu
 • Tasarımlardan 3D bilgilere erişim sayesinde daha kolay optimizasyon değerlendirmesi

MAGMASOFT® 6.0 sağladığı avantajlar hakkında

MAGMASOFT® otonom mühendislik

MAGMASOFT® detaylı ve etkin optimizasyon araçları ile bir yandan metal döküm kalitesini geliştirmede büyük fayda sağlarken diğer yandan maliyetleri düşürmeye ve optimum proses parametrelerini tespit etmeye yardımcı oluyor. Görsel Analiz ve Otonom Optimizasyon modülleri yardımıyla; kullanıcılar her tür kimyasal kompozisyona özel olarak proses parametrelerini ve parça tasarımlarını kolayca belirleyebiliyor ve ayrıca pota metalurjisi yada ısıl işlem gibi tüm süreçleri de aynı anda irdeleyebiliyor.

MAGMA Otonom Mühendislik yaklaşımı ile kalite ve maliyet hedeflerini etkileyen tüm parametreler eş zamanlı olarak incelenebiliyor. Sağladığı güvenilir veriler ve somut analizler ile kalıp dolum, katılaşma ve soğuma adımları için en doğru değişken değerleri kolayca tespit ediliyor ve ayrıca olası kalıntı gerilmeler, çarpılmalar, mikro yapı oluşumları ve mekanik özellikler kapsamlı olarak kullanıcıya sunuluyor.

Modüler program yapısı döküm prosesinin tüm adımlarını kapsamakla beraber; tasarım ve prototipleme aşamasından itibaren döküm ve sonrasında uygulanan ısıl işlemlere kadar simülasyon yapılabilmekte ve bu sayede en yüksek kalitede döküm parça üretimi garanti altına alınmaktadır.

MAGMASOFT®'un kullanıcılarına sunduğu özellikler:

 • Tüm alaşım tiplerini ve ergitme, tretman, model ve maça yapımı, taşlama ve tamirat dahil olmak üzere bütün proses adımlarını destekleyen yazılım veritabanı
 • Döküm hatalarını minimuma indirgemek amacıyla üretim riski olmadan sanal ortamda inceleme yapma imkanı
 • Kalite, verim ve maliyet kriterlerini dengeleyen optimum operasyon noktalarını belirleme
 • Optimum proses koşullarını tespit ederek efektif proses şemaları oluşturma
 • Projelerin tüm paydaşları açısından hızlı karar alma ve teslimat sürelerini kısaltma imkanı
 • Proses değişkenliklerinin kalite üzerine etkilerini incelemeyi sağlayan yazılım sistematiği ve efektif kalite yönetimi yapabilme imkanı
 • Dökümhaneler ve döküm alıcıları arasındaki iletişime ve karşılıklı güven ilişkisine pozitif katkı
 • Tasarımcılara ideal ürüne gitme ve proses geliştirme noktalarında erken ve güvenilir geri bildirim sağlama

MAGMASOFT® standart modüler bir yapıya sahip olup aşağıda belirtilen tüm fonksiyonları içermektedir:

 • Tüm modüllerde grafiksel kullanıcı ara yüzü
 • Simülasyon ve optimizasyon çalışmalarına proje yönetimi perspektifi ile yaklaşım
 • CAD çekirdeği ile parça geometrilerini modelleyebilme ve CAD verilerinin içeri/dışarı aktarılabilmesi
 • Oluşturulan geometrileri otomatik olarak boyutlandırarak simülasyona hazırlayabilme
 • Tüm simülasyon ayarlarını, malzeme türlerini ve proses adımlarını görüntüleme ve kombine ederek detaylı proses şeması oluşturma
 • Her bir optimizasyon döngüsü için parametre ve görsel tasarım seçimi
 • Kalıp dolum süresi, katılaşma, soğuma değişkenlerini hesaplama, seri üretim koşullarını simüle edebilme
 • İnteraktif ve otomatik değerlendirme özelliği ile simülasyonları aynı anda birden fazla perspektiften inceleyebilme
 • Simülasyon verilerinin değerlendirilmesinde ve kapsamlı görüntülenmesinde sonuç odaklı yaklaşım
 • Görsel analiz ve optimizasyon sonuçlarının kantitatif analiz edebilme
 • Simülasyon için gerekli olan termofiziksel ve gerekli diğer verilerin yönetimi için veritabanı modülü 

MAGMASOFT® lisans yükseltme ve modül ekleme 

Kullanıcılarımız mevcut MAGMASOFT® lisanslarını kolaylıkla yükseltebilmekte ve spesifik malzeme üretimi yada kompleks kriterler için ek modüller satın alabilmektedir.

MAGMAiron, MAGMAsteel, MAGMAnonferrous

Malzeme odaklı modüller ile her alaşım kompozisyonu için mikro yapı, mekanik özellik ve gerekli metalurjik süreçlerin analizi yapılabilmektedir.

MAGMAhpdc, MAGMAlpdc, MAGMApermanent mold, MAGMAwheel, MAGMAinvestment casting

Proses odaklı modüller ile spesifik proses gereklilikleri incelenebilmekte ve bu sayede proses kontrolü sağlanabilmektedir.

MAGMAc+m (core and mold), MAGMAdielife

Maça üretiminin her adımının simülasyonlar ile irdelenmesi ve kalıp kullanım ömrünü tahmin edebilme

MAGMA HT thermal, MAGMAstress, MAGMAlink, MAGMAdielife

Döküm sonrası brüt parça üzerinde gerilim analizi, ısıl işlem ve işleme simülasyonları ile optimum parça tasarımını belirleme

Son duyuru

MAGMASOFT® 6.0 - Simülasyon Artık Daha Kolay

Sektörde başarısıyla tanınan döküm proses simülasyon yazılımının yeni versiyonu MAGMASOFT® 6.0 yeni bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, kullanım kolaylığı ve işlem süresine verilen özel önem sayesinde hedeflerine daha da hızlı ulaşıyor.

Duyuruya git

Sistem Gereksinimleri

MAGMASOFT® tüm Windows 10 ile Linux dahil olmak üzere tüm bilgisayar sistemlerinde kullanılabilmektedir ve ayrıca çift veya multi işlemcili bilgisayarlarda, paralel bağlı bilgisayar kümelerinde çalıştırılabilmektedir.