MAGMASOFT® İle 3 Boyutlu ve İnteraktif Veri Analizleri

MAGMAinteract®, MAGMASOFT® sonuçlarını görsel formlar haline getirmek için geliştirilen bir yazılımdır. Bu ücretsiz 3D görüntüleyici sayesinde, MAGMASOFT® uygulamasından dışa aktarılan bilgiler öngörüsel olarak analiz edilebilmektedir (Sürüm 5.4.1'den itibaren). MAGMAinteract®, işletme bünyesindeki MAGMASOFT® sonuçlarıyla ilgilenen tüm birimler arasında olduğu kadar, tedarikçiler ve müşteriler ile olan iletişimin de sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını desteklemektedir. Böylelikle, hızlı ve kolay bilgi paylaşımı, sağlıklı kararların da temelini oluşturmaktadır.

 

MAGMAinteract® anahtar fonksiyonları:

  • 3D MAGMASOFT® sonuçlarını interaktif görsel formlar haline dönüştürme
  • Kalıp dolum koşullarının, katılaşma profillerinin ve iz parça hareketlerinin animasyonu
  • Önceden tanımlanan kesitler ve kalite kriterleri özelinde kalıp dolum, katılaşma ve çarpılma analizleri
  • Paralel koordinat diyagramlarında görsel analiz sonuçlarının interaktif değerlendirilmesi

Örnek: Gravite Döküm Elektrik Motor Gövdesi

MAGMAinteract®

Dolum

Dolum

Katılaşma

Do you need help?

If you have any questions about MAGMAinteract® or need installation support, please contact your support team:

+90 216 557 64 00

Sıvı metalin kalıba dökümünde dolum ve katılaşma analizi

Dolum profili

Katılaşma profili

MAGMAinteract  ® kurulumu için aşağıdaki dosyaları indirin