MAGMA Steel HT - Artık Daha Fazla Alaşım

MAGMA Steel HT, çelik dökümcülere ısıl işlem süreçlerinin simülasyonu için kullanılabilecek daha geniş bir alaşım yelpazesi sunuyor. Buna ek olarak, alaşıma bağlı yeni sonuçlar, ısıl işlem sırasında ve sonrasında, örneğin östenit veya martensit başlangıç sıcaklıkları gibi mikroyapılar ve döküm özellikleri ile ilgili daha doğru tahminleri destekliyor.

MAGMA İle Kusursuz Çelik Döküm Parçalar

Çelik döküm parçalarının kalite ve kârlılığı; model tasarımı, proses verimliliği, optimum üretim koşullarının sağlanması, döküm ve ısıl işlem sonrası elde edilen özellikler gibi birçok parametreye bağlı olarak değişiyor.

MAGMASOFT®'un son versiyonu olan MAGMA5 ve yardımcı modülleri ile proses koşulları kolayca otonom olarak optimize edilebiliyor ve tüm çelik alaşımları için döküm, katılaşma ve ısıl işlem aşamalarında optimum proses parametreleri belirlenebiliyor. Sisteme entegre edilmiş istatistiksel “Deney Dizaynı Araçları” sayesinde simülasyon sonuçları otomatik olarak değerlendirilerek; dökümcülere optimum tasarım ve proses koşullarını belirlemede büyük yarar sağlayan veriler detaylı olarak izlenebiliyor.

Örneğin;

  • Çelik döküm parçalarında gelişmiş yüzey kalitesi ve minimum empürite oranı elde etmeyi sağlayan yolluk sistemi optimizasyonları
  • Olası çekinti ve poroziteleri sıfıra indirgeyerek proses verimini arttırma
  • Katılaşma ve soğuma esnasında kritik fazların ve segregasyon oluşumlarının engellenmesi
  • Döküm aşamasının optimizasyonu ile sıcak yırtılmaların engellenmesi ve toleransların sağlanması
  • Isıl işlem optimizasyonları ve kaynakların verimli kullanımı ile istenen mikro yapı ve özellikleri sağlama

MAGMA5 kendine has ve yazılıma entegre durumda olan sanal deney ve otonom optimizasyon modülleri ile alternatif çelik döküm parça tasarımları ve proses koşulları arasındaki ilişkileri otomatik olarak hızlıca irdeleyebiliyor. MAGMA5 , istenen özelliklere ve kriterlere göre kullanıcılara en iyi çözümleri sunuyor. Çelik döküm parçanın kalitesini etkileyen tüm faktörler yeni versiyon ile detaylı ve hızlı bir şekilde karşılaştırılabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde çelik dökümcülerinin, model tasarımcılarının ve proses mühendislerinin en büyük yardımcısı durumunda olan MAGMASOFT® ; optimum parça tasarımlarının nasıl olabileceği konusunda kullanıcılar için bir rehber görevi görürken, diğer yandan ise kalite risklerini minimuma indirgemeyi ve tutarlı proses pencereleri ile çelik alaşımlarının potansiyellerini incelemeyi mümkün kılıyor.

En Yeni Çelik Döküm Referansı

Çelik Döküm Tasarımında ve Metodunda Optimizasyon Uygulamaları

Referansı Oku

Steel Casting Case Study

Going With the Flow and Fighting for Air

Read Case Study