MAGMA üniversiteler ve enstitüler ile işbirliklerine büyük önem vermekte olup; birçok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde aktif olarak yer almaktadır.

Ar&Ge Çalışmaları

Ortak Projeler

Seçilen Projelerin Gelişim Aşamaları

MaBIFF: "Dimension-reduced component properties through the integration of production and functional simulation"

The aim of the research project MaBiFF was to assess the influence of different microstructural features in cast iron (GJS-400 and GJV-450), which can be locally predicted using casting process simulation, on durability. For this purpose, S-N curves were determined for varying microstructures from extensive tests, enabling the creation of a closed chain considering the manufacturing parameters through the calculated local microstructures up to a prediction of the local durability. This makes the transfer of the influence of the manufacturing process in operational fatigue calculations possible.

Procedure for local durability prediction of castings

Within the scope of the MaBIFF project, the prediction of local microstructures was extended. For this purpose, MAGMA developed a calculation procedure in which process simulation was integrated into computational fatigue calculations. A correlation between the local durability and the local microstructure was determined. In addition, the necessary interfaces for data exchange with programs for fatigue life calculation (for example, FEMFAT, LMS Virtual Lab Durability) were created. This makes it possible to calculate the expected durability for the materials GJS-400 and GJV-450 based on a casting simulation and to transfer this information as input for durability calculations.


This research and development project was funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) under the funding code 01RI0713 and was supervised by the German Aerospace Center (DLR) in Bonn. The project was carried out as a joint project between 01.08.2007 and 31.03.2011.

Project partners in this project were Audi AG, Eisenwerk Brühl GmbH, Meuselwitz Guss GmbH and Walter Hundhausen GmbH, Fraunhofer Institute for Operational Strength and System Reliability LBF, Fraunhofer Institute for Technological and Economic Mathematics ITWM, Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, Institute of Foundry Technology IFG and MAGMA Gießereitechnologie GmbH .

A detailed project summary can be found here: Bundesministerium für Bildung und Forschung.

MAGMA, 17-18 Eylül 2012 tarihlerinde MUSIC kısaltması verilen “MUlti-layer control&cognitive System to drive metal and plastic production line for Injected Components (Enjekte parçalar için metal ve plastik üretim hatlarında çok katmanlı kontrol ve kavramsal sistemler)” isimli projenin Vicenza, İtalya’da gerçekleştirilen başlangıc toplantısında yer aldı. 4 yıl sürecek ve 15 ortağı (EnginSoft SpA (proje koordinatoru), Aalen Üniversitesi, Ascamm Teknoloji Merkezi, AUDI AG, Electronics GmbH, Oskar Frech GmbH +Co. KG, Fraunhofer IFAM, Maier S. Coop., Motul SA, Padova Üniversitesi, rds Moulding Technology SpA, Regloplas AG, Fundacion TEKNİKER, Toolcast snc, ve ASSOMET Servisi) bulunan proje kısmi olarak Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor.

Projenin amacı, döküm ve plastik enjeksiyon için gerçek zamanlı proses izleme ile bağlantılı olan, aktif bir kalite kontrolü sağlayan ve proses değişkenlerine direkt müdahale imkanı ile hataların giderilmesine imkan tanıyan inovatif bir kontrol ve kavrama sistemi geliştirmektir. Bu akıllı üretim yaklaşımı, üretim verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi ile üretim hücresinin optimize edilmesi için makine-kalıp düzeyinde çalışacak. Akıllı bir sensor ağı, farklı sensor ve ekipmanlardan eş zamanlı olarak bilgi toplayarak üretim parametrelerini gerçek zamanlı olarak izleyecek. Geliştirilmiş bir meta model, girdi parametrelerini ve sensor verilerini kalite endeksleri, enerji tüketimi ve maliyetler ile ilişkilendirecek.

Gelişmiş proses simülasyonu, veri yönetimi ve meta model üretim verimliliğini geliştirecek olan kavramsal sistemin elde edilmesi aşamasında önemli faktörler olarak ön plana çıkıyor. MUSIC projesinin sonunda ulaşılması hedeflenen nokta ise, düşük ağırlıklı alaşımların yüksek basınçlı dökümü ve polimerlerin enjeksiyonla kalıplanması gibi geleneksel üretim sektörlerinin yerini hatasız üretim, enerji verimliliği yüksek ve maliyetlerin düşük olduğu akıllı üretim sistemlerine bırakmasını sağlayabilmek.

Daha fazla bilgi için : http://music.eucoord.com

 

EffSAFound2 – Demir ve Çelik Dökümhanelerinde Enerji ve Malzeme Verimliliği

Güney Afrikalı dökümhanelerde enerji ve malzeme verimliliğini geliştirmek için Eğitim ve Araştırma Alman Federal Bakanlığının (BMBF) desteklediği CLIENT araştırma girişimi "EffSAFound2" başarıyla tamamlandı. Projede, Alman ve Güney Afrikalı partnerler sekiz Güney Afrikalı demir ve çelik dökümhanesiyle birlikte 30 ay boyunca ortak çalıştı.

Proje kapsamında, yüksek kromlu beyaz demir için kapsamlı malzeme verileri MAGMA5 içerisinde ölçüldü ve uygulandı. Dökümhanelerdeki gelişmiş enerji verimliliği ve kaynak kullanımı talebini karşılamak için son döküm projelerine dayanan referans örnekler MAGMA5 kullanılarak optimize edildi.

11 resmi dil konuşulması ve çalışan niteliklerinin çeşitliliği sebebiyle döküm prosesleri ve makine operasyonlarına yönelik bilgi ve beceri transferine Güney Afrika’da özellikle ihtiyaç duyulmakta. Bu prosesi daha iyi desteklemek için, hg.visutec from HegerPro yazılımının İngilizce bir versiyonu da artık mevcut. Sağlanmış olan multimedya içeriği çalışanların farkındalığını yükseltmeye ve çalışma rutinlerini optimize etmeye yardımcı olacaktır.

Ek olarak, dökümhaneler kum yönetimini başarıyla geliştirmişlerdir. Alman firması GUT (Gießerei-Umwelt-Technik) tarafından atık kumun organik içeriğinin kontrol edilmesi için bir prosedür geliştirilmiş ve tesis içerisine adapte edilmiştir. Modüler termal ve mekanik kum rejenerasyonu için merkez tesis ise gelişme aşamasındadır.

Proje kapsamında, Ametex, MAGMA’nın Güney Afrikalı ortağı, katılımcı dökümhanelerdeki döküm kalitesini iyileştirmek amacıyla MAGMASOFT® kullanımı konusunda öğrencilere eğitim vermiştir.

Efficient process chains for aluminum die casting

The aim of the joint project was to increase the utilization efficiency of energy and resources in the aluminum die casting process chain. The focus of the project was the overall process chain from melting the starting material through the actual casting process, an alloy-dependent heat treatment and machining to the product in the required final quality.

MAGMA has played a central role in the project, since the simulation of the die-casting process can be used to determine and verify decisive measures to increase the utilization efficiency of energy and resources. For this purpose, MAGMA systematically applied MAGMA’s process optimization capabilities in die casting. The focus of the investigations was the reduction of volume or return material, the minimization of the cycle times, the setting of an optimal spraying process and the increase of tooling life. For this purpose, heat transfer coefficients were also determined on a test stand.

The project was selected by independent experts as part of the BMBF framework "Research for the production of tomorrow" within the "innovation resource efficiency" of the ideas contest "Improving energy efficiency in production technology".

The project was carried out between 01.06.2009 and 31.08.2012.