Tasarımcılar ve Tedarik Zinciri Uzmanları için Güvenilir Döküm Parçaları ve Sürekli Kalite

Döküm parçaların tasarım süreci yalnızca işlevselliğin ötesine geçmektedir. Efektif maliyet, kaynakların etkin kullanımı, dökülebilirlik, proses sürekliliği ve en kısa sürede elde edilmesi gereken kalite kriterleri döküm parça konsepti ve dizaynındaki temel zorluklardır.

MAGMASOFT® entegre metodolojileri, döküm tasarımcılarının ve tedarik zinciri yöneticilerinin döküm uzmanlarıyla arasında bir işbirliği oluşturulmasını sağlayarak, simultane mühendisliği veya sistematik olarak entegre ürün geliştirme prosesini etkili ve akılcıl kılar.

MAGMASOFT®'un benzersiz entegre metodolojileri Sanal Deney Tasarımı ve Otonom Optimizasyon ile yazılım otomatik olarak çeşitli döküm tasarımı ve proses parametre kombinasyonları için simülasyon yürütür. Bu, tasarımcıların ve imalat uzmanlarının olası tasarım seçeneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlayarak, ürün geliştirmenin erken safhalarında güvenli kararlar almalarını sağlar.

MAGMASOFT®'un CAE ortamlarına kusursuz entegrasyonu, üretim sürecinin bağlı olduğu değişkenler ve varyasyonları hakkında daha tasarımın ilk aşamalarında risk değerlendirmesiyle ilgili bilgi ve stratejik olarak rekabet avantajı sağlar. Bu sayede ürün gereksinimleri ve üretimde kalite sürekliliği tasarım onaylanmadan çok daha önce garanti altına alınmış olur.

Bu sayede, MAGMASOFT®, güvenli karar verme ve sürekli gelişim süreçlerinde, döküm parçası tasarımında potansiyel ağırlık azaltma çalışmalarında kalitede sürekliliğin sağlanmasını garanti altına alarak, döküm teknolojilerinin tüm potansiyelinden yararlanmanızı sağlar.

MAGMASOFT®, genel veri formatlarındaki CAD datalarını okuma ve yazma işlemini doğrudan kendi arayüzünden yapar. Sonuçlar kolayca performans ve darbe simülasyonlarına aktarılabilmektedir.

Modern VR teknolojileri desteklenmektedir.

Latest Publication

Simulation Evolves to Autonomous Optimization

Today’s requirements on the development of a casting and the corresponding metal casting process demand methodologies and tools which allow a maximization of process robustness and profitability at the earliest possible point in time. Opposed to real-world trials, autonomous optimization using simulation tools provides significantly more flexibility.

Go to Publication