Hedefe Yönelik Isıl İşlem Uygulamaları

Döküm hattından alınan ham döküm parçalar genellikle istenen mikro yapı ve mekanik özellikleri elde etmek amacıyla çeşitli ısıl işlemlere tabi tutulmaktadır. MAGMASOFT® 'un Isıl İşlem modülü ile her bir proses adımında parçanın sıcaklık dağılımı aşağıdaki parametreler göz önüne alınarak hesaplanır:

  • Fırın sıcaklığı
  • İşlem süresi
  • İşlem sıcaklığı
  • Su verme ortamı sıcaklığı

Isıl işlem için sanal optimizasyon modülünün kullanıcılara sağladığı önemli avantajlar şu şekildedir

  • Fırın içi proses sürelerinin azaltılması
  • Isıl işlem talebinin değerlendirilerek istenen mikro yapı, kalıntı gerilim dağılımı ve mekanik özelliklerin tespiti
  • Proses parametrelerindeki değişimlerin mikroyapı ve malzeme özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi
  • Isıl işlem nedeniyle oluşabilecek çarpılmaların minimuma indirgenmesi
  • Proses geliştirme çalışmalarına harcanan sürenin ve ek deneme sayılarının azaltılması

Yapılan sanal denemeler, dökülen çelik parçalara uygulanan ısıl işlem süreçlerinde temperleme sıcaklıklarının ve sürelerinin değişimini inceleyerek; malzemenin sertliği ve sünekliği arasında optimum bir denge yakalamayı mümkün kılmaktadır.

Ayrıca, döküm sonrasında ham parçadaki kalıntı gerilim oranını hesaplayarak; yapılması gereken gerilim giderme tavlaması parametrelerini belirleyip kullanıcılara rapor şeklinde sunabilmektedir. Geleneksel gerilim giderme ve perlitleme ısıl işlemlerinden daha kompleks uygulamalar gerektiren östemperlenmiş sfero demir (ADI) malzeme üretimine kadar tüm ısıl işlemler prosesleri için optimizasyon çalışmaları yapılabilmektedir.

Alüminyum yapı parçalarına uygulanan ısıl işlemlerde proses adımları işlem esnasındaki kalıntı gerilim hesaplamaları yardımıyla optimize edilebilmektedir.

Case Study Heat Treatment

Casting Distortions During Solution Treatment

Aluminum castings are often heat-treated to increase mechanical properties and simultaneously decrease thermal stresses induced by the casting process.

Read more