MAGMA'nın müşteri beklentilerini görsel analiz modülü ile simüle ederek ve karşılaştırmalar yaparak yerine getirmeyi ilke edinen kendine has sistematik çalışma yaklaşımı, MAGMASOFT® yazılımında hayat bulmaktadır. Bu metodoloji, karmaşık teknik gerekliliklerin MAGMASOFT® bünyesinde bulunan ileri mühendislik araçları kullanılarak basitleştirilmesine imkan tanımaktadır.

MAGMA yaklaşımı metal dökümcülerine, kalıp üreticilerine ve döküm parça kullanıcılarına tüm proseslerinde maliyetleri düşürme ve değer yaratma konusunda yeni ve etkili bir bakış açısı sunmaktadır. Bu yaklaşım Otonom Optimizasyon modülünde de kendini göstermekte; üretime geçmeden önce en uygun parça ve kalıp tasarımlarının belirlenmesinde ve optimum proses parametrelerinin tespitinde kullanıcılarına büyük fayda sağlamaktadır.

Efektif MAGMA yaklaşımı, her bir ürün geliştirme adımında kullanıcılarına MAGMASOFT® ile aşağıdaki hususlarda kılavuz görevi görmektedir:

MAGMA yaklaşımının ilk evresi hedeflerin seçilmesidir. Bu hedefler; kalite, maliyet veya üretim odaklı en uygun tasarımı ve proses parametrelerini belirleme kriterleri olmaktadır. Bu seçilen hedefler arasında; birbirine zıt etkileyebilen hususlar da olabilmektedir; örn. minimum çekinti porozitesi ve en küçük besleyici boyutu hedeflerinin aynı anda seçilmesi gibi.

Örnek Hedefler:

 • Döküm parçaların kabul edilebilir kalitede üretimi için uygun yolluk, besleyici sistemlerini yada kalıp tasarımlarını belirleme seçimi
 • Kalite ve proses verimi arasındaki optimum dengeyi tespit etme seçimi
 • Üretim sonrası tespit edilen döküm hatalarına en çok etki eden parametreleri belirleme
 • Çevrim sürelerini yada üretim verimini geliştirme
 • Her tür döküm prosesi için optimum operasyon parametrelerini belirleme
 • Üretim esnasında gözlenen ortalama proses değişkenliği göz önüne alarak optimum proses şemasını tespit etme

Verimli üretim için hedef kriterleri seçtikten sonraki aşama ise istenen kriterleri sağlamak için hangi değişkenlerin inceleneceğinin seçilmesidir. Bu değişkenler parça ve kalıp ölçülerini, proses parametrelerini veya malzeme türlerini içermektedir.

Örnek Değişkenler:

 • Besleyici boyutu, parça geometrisi ve soğutma plakası yerleşimlerinin parametrik varyasyonları
 •  Yolluk sistemini oluşturan elemanların boyut ve şekillerinin sistematik modifikasyonu

 • Döküm sıcaklığı, kalıp dolum koşulları ve sarsakta geçen sürenin farklı kombinasyonları
 • Kimyasal kompozisyon ve uygulanacak metalurjik tretman modifikasyonları
 • Soğutma bölgesi varyasyonları ve ısıtma cihazı yerleşimleri

MAGMA yazılımı, sonraki aşamada ise, kullanıcılarına simülasyon sonuçlarının kantitatif olarak; bir veya daha fazla kalite kriterine/maliyetle ilişkili parametreye nasıl etki edeceğini görebilmek için bir seçim penceresi sunmaktadır.

Örnekler:

 • Döküm parça kalitesi (porozite, inklüzyon miktarı, çatlak ve çarpılmalar)
 • İstenen bölgesel mikro yapılar ve mekanik özellikler
 • Verimlilik parametreleri (sarsak süresi, üretim hızı, çevrim süreleri)
 • Maliyet ve kaynak yönetimi (üretim verimi, kalıp termal dengesi)

Hedefler, değişkenler ve incelenecek anahtar kriterler belirlenerek karmaşık teknik gereklilikler mümkün olduğu kadar basite indirgendikten sonra, mühendisler MAGMASOFT® bünyesinde bulunan farklı araçlar yardımıyla ilgili hesaplama süreçlerinin olabildiğince verimli şekilde ilerlemesini sağlayabilmektedir. Bu amaçla MAGMASOFT® içeriğinde hesaplama ve tahmini proje bitiş sürelerini minimuma indirmeyi sağlayan birçok özellik bulunmakta ve ayrıca tam otomatize simülasyon döngüleri ile bu süreçler ciddi derecede kısalmaktadır.

Örnekler:

 • Yerleşik parametrik modelleme ile her türlü CAD geometrisinin kolayca entegrasyonu
 • Yazılıma yüklü halde bulunan hazır yolluk/besleyici modellemeleri veritabanı
 • En karmaşık şekilli projelerin dahi saniyeler içinde çözümlenebilmesi
 • Tam otonom simülasyon özelliği ile aynı anda birkaç tasarımı analiz edebilme
 • Yapılacak simülasyon sayısını sınırlayabilme
 • Otomatik sonuç değerlendirmesi ve görsel analiz verilerinin kriter bazlı analizi
 • Etkin istatistik araçları ile gereken görsel analiz sayısını minimuma indirme

MAGMASOFT® ile Otonom Mühendislik özelliği, kullanıcılara seçilen hedeflere ulaşmada birçok farklı strateji uygulayabilme imkanı veriyor. Aynı anda birden fazla simülasyon yapabilme, Görsel Analiz ile farklı değişkenlerin prosese etkilerini ayrı ayrı inceleyebilme yada özel MAGMA algoritmaları ile çalışan Otonom Optimizasyon seçeneği bu stratejilerden sadece birkaçı. Mühendisler herhangi bir stratejiyi yada bir kombinasyonu belirleyerek parçanın teknik kriterlere uyumunu kolaylıkla sağlayabiliyor.

Örnekler:

 • Geliştirme sürecinin herhangi bir adımı için tekil simülasyon, parametre incelemesi ve Otonom Optimizasyon yapabilme
 • Seçilen değişken grubuna göre optimum proses şemasını oluşturmaya yarayan karar verme araçları
 • Elde edilen verilere göre tersine optimizasyon yaparak malzeme özelliklerini ve proses koşullarını detaylı irdeleyebilme

MAGMASOFT® ile birlikte proses için optimum koşulları belirlendikten sonra ise geriye karar alma ve uygulama adımları kalıyor. Bu adımlar çeşitli modüller ile optimum parça veya model tasarımını belirleme, ilgili personelin kritik kriterlerin prosese etkilerini öğrenmesini sağlama yada farklı proses değişkenleri için limitler koyarak Standart Operasyon Prosedürünün ve dolayısıyla efektif üretim prosesinin tespiti olabilmektedir. Yerleşik değerlendirme ve raporlama araçları üretici ile döküm alıcısı arasında efektif bir iletişim kurulmasına büyük katkı sağlıyor.

Örnekler:

 • Detaylı değerlendirme araçları ile elde edilen veriler kullanılarak; parça kalitesine, maliyete ve üretim verimine etki eden tüm proses parametrelerini tespit etme
 • Elde edilen veriler ile olası döküm hatalarına karşı önceden önlem alma
 • Kantitatif metrikler kullanılarak standart karar alma prosedürleri oluşturma
 • Kolay anlaşılır tablo ve grafikler ile kalite problemlerinin kök nedenlerini kolayca tespit edebilme ve önlem alma
 • Kantitatif data kullanımı ile üretim esnasında dahi sürekli iyileştirme projeleri yapabilme

MAGMASOFT® Otonom Mühendislik yaklaşımı ile kalite ve maliyet hedeflerini etkileyen tüm parametreler eş zamanlı olarak incelenebiliyor.

Daha fazla bilgi