MAGMASOFT® 6.0 - Komple Kalıcı Kalıp Döküm Prosesi için Doğru Araçlar

MAGMASOFT® 6.0’DA ÖNE ÇIKANLAR

Yeni yetenekler ve yeni algoritmalar sayesinde kokil kalıba döküm süreçlerinde daha iyi ve daha doğru analizler elde edin:

 • Döküm işlemi sırasında yolluk sistemindeki ve parça yapısındaki hava sıkışmalarının takibi ve değerlendirilmesi
 • Dolum ve katılaşma sırasındaki maça gazlarının oluşumu ve taşınması
 • Sıvı metalin yüzey gerilimi ve ıslatma özellikleri
 • Parça için doğru döküm koşullarının hassas bir şekilde belirlenmesi
 • Üretim öncesinde kalıbın ısıtılması
 • Soğutma kanallarındaki akışın kalıptan gelen lokal ısı transferi üzerindeki etkisi
 • Elektrikli ısıtma kartuşlarının ve Variotherm kontrolünün kalıp termal dengesi üzerindeki etkileri
 • Parça şeklinin doğru bir temsilini sağlamak için TAG meshleri ve mesh kabalaştırma ile daha az bileşen

Avantajları keşfetmek için tıklayın

Demir Dışı Döküm Parçalarının Sürdürülebilir ve Yüksek Kalitede Üretimi

Demir dışı döküm yapan işletmelerde döküm parçalarının kaliteli ve kârlı bir şekilde üretimi; kalıp tasarımı, yolluk ve besleyici sistemleri, kalıbın termal açıdan kontrolü, alaşım kimyası ve tretmanların optimum koşullarda sürekliliğinin sağlanması gibi birçok parametreye bağlı olarak değişiyor.

MAGMASOFT®'un son versiyonu olan MAGMA5 ve yardımcı modülleri ile kum kalıba döküm, kokil döküm ve alçak basınçlı dökümde proses koşulları kolayca otonom olarak optimize edilebiliyor ve döküm parçaların geometrisi, kalıp tasarımı ile termal kontrol aşamalarının her biri için ayrı ayrı optimum proses parametreleri belirlenebiliyor. Sisteme entegre edilmiş istatistiksel “Sanal Deney Dizaynı “araçları sayesinde simülasyon sonuçları otomatik olarak değerlendirilerek; dökümcülere optimum tasarım ve proses koşullarını belirlemede büyük yarar sağlayan veriler detaylı olarak izlenebiliyor.

Örneğin;

 • Türbülanslı dolum, gaz ve oksijen inklüzyonlarının azaltılmasını sağlayan yolluk sistemi optimizasyonları
 • Besleyici ve yolluklar için ideal pozisyon ve ebatları belirleyerek çekinti ve poroziteleri engelleme imkanı
 • Kalıpların efektif termal kontrolü ile kalıpların kullanım ömrünün uzatılabilmesi
 • Katılaşma ve soğuma aşamalarında meydana gelebilecek kritik faz oluşumlarını engellemek amacıyla alaşım kimyası optimizasyonu
 • Metal tretmanı dahil tüm parametrelerin optimizasyonu ile istenen mikro yapı ve özelliklerin sağlanması
 • Kalıntı gerilmeleri ve çarpılmaları sıfıra indirgemek amacıyla ısıl işlem ve kalıp tasarımı parametrelerinin geliştirilebilmesi

MAGMASOFT® kendine has ve yazılıma entegre durumda olan görsel analiz ve otonom optimizasyon modülleri ile alternatif demir dışı döküm parça tasarımları ve proses koşulları arasındaki ilişkileri otomatik olarak hızlıca irdeleyebiliyor. MAGMASOFT® , istenen özelliklere ve kriterlere göre kullanıcılara en iyi çözümleri sunuyor. Basınçlı döküm parçaların kalitesini etkileyen tüm faktörler yeni versiyon ile detaylı ve hızlı bir şekilde karşılaştırılabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde demir dışı döküm parça üreticilerinin, kalıp imalatçılarının ve parça tasarım mühendislerinin en büyük yardımcısı durumunda olan MAGMASOFT® ; optimum parça tasarımlarının nasıl olabileceği konusunda kullanıcılar için bir rehber görevi görürken, diğer yandan ise kalite risklerini minimuma indirgemeyi ve tutarlı proses pencereleri ile basınçlı döküm alaşımlarının potansiyellerini incelemeyi mümkün kılıyor.

Demir Dışı Döküm Referansı

Farklı Döküm Tasarımlarının Metodik Değerlendirmesi

Bergzabern, Almanya’daki ZI’de MAGMASOFT®’un yeni sanal test imkanları yakın zamanda, dişli kutusu için farklı üretim alternatiflerini başarılı bir şekilde karşılaştırmak amacıyla kullanıldı.

Yazının Devamı