Öngörülebilir Maça Üretimi

Kum maçaların kaliteli ve kârlı bir şekilde üretimi; maça sandığı tasarımı, maça üretim sisteminin verimliliği, optimum üfleme ve kürleme koşullarının sürekliliğinin sağlanması gibi birçok parametreye bağlı olarak değişiyor.

MAGMA C+M ile maça üretim koşulları kolayca otonom olarak optimize edilebiliyor; maça üfleme, organik veya inorganik bağlayıcılar ile sertleşme dahil olmak üzere sıcak ve soğuk kutu maça üretim tekniklerinin her biri için ayrı ayrı optimum proses parametreleri belirlenebiliyor. Sisteme entegre edilmiş istatistiksel “Sanal Deney Dizaynı” araçları sayesinde simülasyon sonuçları otomatik olarak değerlendirilerek; maça ve kalıp tasarımcılarına optimum tasarım ve proses koşullarını belirlemede büyük yarar sağlayan veriler detaylı olarak izlenebiliyor.

Örneğin;

  • Efektif üfleme ve havalandırma tasarımları ile maça sandığı aşınmalarını önleme
  • Maça sandığı termal kontrolü ve ideal sertleşme süresi hesaplamaları
  • Sürdürülebilir ve yüksek kalitede maça üretimi için proses parametrelerinin detaylı ve pratiğe dayalı olarak analizi
  • Bağlayıcı ve amin gazı tüketiminin minimuma indirgenebilmesi
  • Pahalı maça üretim denemelerini ve maça sandığı revizyonlarını sıfıra indirme imkanı

MAGMA C+M’nin kendine has ve yazılıma entegre durumda olan sanal deney ve otonom optimizasyon modülleri ile alternatif maça sandığı tasarımları ve proses koşulları arasındaki ilişkiler otomatik olarak hızlıca irdelenebiliyor. MAGMA C+M, istenen özelliklere ve kriterlere göre kullanıcılara en iyi çözümleri sunuyor. Maçaların kalitesini etkileyen tüm faktörler yeni versiyon ile detaylı ve hızlı bir şekilde karşılaştırılabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde maça ve kalıp mühendislerinin en büyük yardımcısı durumunda olan MAGMA C+M; optimum tasarımlarının nasıl olabileceği konusunda kullanıcılar için bir rehber görevi görürken, diğer yandan ise kalite risklerini minimuma indirgemeyi ve tutarlı proses pencereleri ile maça malzemelerinin potansiyellerini incelemeyi mümkün kılıyor.

Kompleks Bir Maça Üfleme ve Kürleme Prosesinin Optimizasyonu

Usiminas yakın zaman önce maça üretim hatlarında güvenilir tasarım ve proses kullanımı stratejilerinin bir parçası olarak yeni maça üretim simülasyon yazılımı MAGMA C+M’yi bünyesine kattı. Yazılımın kullanıldığı ilk proje o anda üretimi devam eden bir proje idi. Bu yüzden asıl amaç mevcut sandık tasarımı için proses koşullarının optimize edilmesi şeklinde tanımlandı.

Yazının Devamı