Metalurjik Prensiplerden Optimum Döküm Koşullarına Ulaşma

Demir döküm parçaların kalite ve kârlılığı başta ergimiş metal metalurjisi olmak üzere; model tasarımı, proses verimliliği, optimum ve tekrarlanabilir üretim koşullarının sağlanması, döküm ve ısıl işlem sonrası elde edilen özellikler gibi birçok parametreye bağlı olarak değişiyor.

MAGMASOFT®'un son versiyonu olan MAGMA5 ve yardımcı modülleri ile proses koşulları kolayca otonom olarak optimize edilebiliyor ve döküm, katılaşma ve ısıl işlem aşamaları için optimum proses parametreleri belirlenebiliyor. Sisteme entegre edilmiş istatistiksel “Deney Dizayn Araçları” sayesinde simülasyon sonuçları otomatik olarak değerlendirilerek; dökümcülere optimum tasarım ve proses koşullarını belirlemede büyük yarar sağlayan veriler detaylı olarak izlenebiliyor.

Örneğin;

  • Demir döküm parçalarında temiz yüzey kalitesi ve minimum empürite oranı elde etmeyi sağlayan yolluk sistemi optimizasyonları
  • Besleyici boyut ve pozisyonlarını belirleyebilme özelliği ile muhtemel çekinti ve poroziteleri sıfıra indirgeyerek kalıp verimlilğini arttırma
  • Ergimiş metal metalurjisi, tretman ve aşılama koşullarının optimizasyonu ile katılaşma ve soğuma esnasında kritik fazların oluşumunu engelleme
  • Optimum proses parametrelerinin belirlenmesi ile istenen mekanik özelliklere ulaşma 
  • Döküm parça dizaynının optimizasyonu ile soğuk çatlak ve ölçülsel problemlerin engellenmesi 
  • Isıl işlem optimizasyonları ve kaynakların verimli kullanımı ile istenen mikro yapı ve özellikleri sağlama

 

MAGMASOFT® kendine has ve yazılıma entegre durumda olan sanal deney ve otonom optimizasyon modülleri ile alternatif parça tasarımları ve proses koşulları arasındaki ilişkileri otomatik olarak hızlıca irdeleyebiliyor. MAGMASOFT® , istenen özellikleri en iyi şekilde sağlayacak üretim koşullarının belirlenmesinde yardımcı oluyor. Demir döküm parçanın kalitesini etkileyen tüm faktörler yeni versiyon ile detaylı ve hızlı bir şekilde karşılaştırılabiliyor.

Bu özellikleri sayesinde dökümcülerin, model tasarımcılarının ve proses mühendislerinin en büyük yardımcısı durumunda olan MAGMASOFT® ; optimum döküm tasarımlarının, minimum kalite risklerinin güvenilir proses pencerelerinin elde edilmesini sağlayarak ; dökme demir alaşımlarının tam potansiyellerine ulaşmasını mümkün kılıyor.

Cast Iron Case Study

Cold Laps in Cast Iron

DANA Spicer has used MAGMASOFT ® to develop unconventional gating systems for ductile iron components for the heavy truck industry. In one case, they used simulation to check filling patterns and optimize the gating system of a ductile iron carrier. In production, the casting had a scrap rate of around 17%.

Read Case Study

Modern Teknoloji ve Mühendislik Metotları İle Geçmiş Günümüze Uyarlanıyor

Tarihi buhar lokomotiflerinin yeniden tasarlanması mühendisler için oldukça zor bir süreç. İngiliz firması, Boro'nun yeni projesi lokomotif motorunun çok önemli bir parçasının orijinal tasarıma ve üretim metoduna sadık kalarak yeniden üretilmesiydi ve MAGMASOFT®'un yenilikçi optimizasyon özellikleri sayesinde parça ilk denemede başarıyla üretildi.

Daha fazla