MAGMASOFT® 5.4.1 – Otonom Mühendislik!

MAGMA, sürekli döküm ve maça üretimi de dahil olmak üzere tüm döküm proseslerinin sanal analiz ve optimizasyon uygulamalarında sayısız yeni özellik ve iyileştirme sunan yeni sürümü MAGMASOFT® 5.4.1'i tanıttı.

İndir

İzle, Değerlendir, Paylaş!

MAGMAinteract®, MAGMASOFT® sonuçlarından görsel formlar oluşturmak için geliştirilen bir yazılımdır. Bu ücretsiz 3D görüntüleyici sayesinde, MAGMASOFT® uygulamasından dışa aktarılan bilgiler öngörüsel olarak analiz edilebilmektedir (Sürüm 5.4.1'den itibaren). MAGMAinteract®, işletme bünyesindeki MAGMASOFT® sonuçlarıyla ilgilenen tüm birimler arasında olduğu kadar, tedarikçiler ve müşterilerle ile olan iletişimin de sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını teşvik etmektedir.

MAGMAinteract®'ın anahtar fonksiyonları; 3D MAGMASOFT® sonuçlarını interaktif görsel formlar haline dönüştürme; kalıp dolum koşullarının, katılaşma profillerinin ve iz parça hareketlerinin animasyonu; önceden tanımlanan kesitler ve kalite kriterleri özelinde kalıp dolum, katılaşma ve çarpılma analizleri ile paralel koordinat diyagramlarında görsel analiz sonuçlarının interaktif değerlendirilmesi olarak göze çarpmaktadır.

Kullanıcılar yazılım sayesinde tüm sonuçları döndürebilmekte, ekran görüntülerini yakınlaştırabilmekte ve kaydırabilmektedir. Yeni sürümle birlikte MAGMASOFT® kullanıcıları seçtikleri sonuçları dışa aktarabilir ve bu sonuçları üçüncü taraflarla sıkıştırılmış MAGMAinteract® formatında paylaşabilmektedir. MAGMAinteract®; dışa aktarılan MAGMASOFT® sonuçlarını görüntülemek isteyen herkes tarafından Microsoft Windows 7 veya üstünü kullanan bilgisayarlarda kullanılmak üzere MAGMA web sitesinden (www.magmasoft.com/interact) ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

MAGMAinteract®'i indir

Yeni Özellikler ve Sağladığı Faydalar

Yeni sürümde basınçlı döküm prosesleri için sıcaklık, hız ve basınç verileri ile birlikte sıvı metalin kalıba girişinin ve dolum özelliklerinin doğrudan iz parçacıklar üzerinden görüntülenmesi ve modellenmesi mümkün hale gelmiştir. Yeni özellikler sayesinde, Şekil 2'de görüldüğü gibi, akışla ilgili karmaşık problemlerin değerlendirilmesi oldukça kolaylaşmıştır. Piston vuruş profilinin tasarımı ve piston hızlarının belirlenmesinde kullanılan eğriler, PQ² fonksiyonuna bağlı olarak basınç değişimlerini veren grafikler de kullanıcılara sunulan seçeneklerden olarak göze çarpmaktadır.

MAGMA C + M kullanıcıları yeni sürümde maça üretimi tasarımı ve optimizasyonunda iz parçacıklar sayesinde üfleme işlemini kolayca izleyebilmektedir. Tipik uygulama örnekleri arasında, gaz ve kum akışının farklı hızlarda değerlendirilmesi veya inorganik reçine kullanılan proseslerde hava ile soğuma profilinin kurumaya etkisinin değerlendirilmesi de bulunmaktadır. (Şekil 3).

DISA ile işbirliği doğrultusunda MAGMAdisa modülünün veri tabanı tüm mevcut kalıplama hatları için güncellenmiştir. FOSECO ile birlikte, SCK besleyicileri için yeni veri setleri geometri veritabanına eklenmiştir. MAGMA C+M kullanıcıları için, veritabanı içerisinden birkaç basit adımla maça geometrisi üzerine interaktif olarak nozulları yerleştirme özelliği eklenmiştir.

Sonuç Perspektifi bölümünde, proje sonuçlarının hızlı bir şekilde görüntülenmesi ve değerlendirilmesi için bir çok iyileştirme yapılmıştır. Tanımlanmış konumlarda farklı sonuçları aynı anda görüntüleme özelliği de yeni eklenen fonksiyonlar arasında yer almaktadır. Stres simülasyonu kullanıcıları için yeni optimizasyon hedefleri tanımlanmış olup; örneğin, çarpılma tahminleri tanımlanmış noktalar, çizgiler veya açılar üzerindeki sapmalara göre değerlendirilebilmekte ve optimize edilebilmektedir. Isıl işlem simülasyonları için ise, döküm parçalar ile ısıl işlem ızgarası arasındaki temasın otomatik olarak modellenmesi üzerinde de önemli iyileştirmeler yapılmıştır. (Şekil 4).

Sürekli Döküm Proseslerin İçin Daha Gelişmiş Simülasyon Özellikleri

Sürekli döküm proseslerinin simülasyonu ve optimizasyonu için sunulan MAGMA CC modülü ekstra termal kriterler ile daha da geliştirilmiştir. Ayrıca, yatay sürekli döküm prosesinin modellenmesi için yeni bir fonksiyon geliştirilmiş olup kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. (Şekil 5).

Bu web sayfası size daha iyi kullanıcı deneyimi sunabilmek için çerezler kullanmaktadır.

Gizlilik politikası    -    Legal Notice


Deny Onayla