Dijital Maça Üretimine Giden Yolda İş Ortaklığı

Kendi alanlarında lider üç teknoloji üreticisi; döküm proseslerinin sanal optimizasyonu konusunda uzman MAGMA Gießereitechnologie GmbH (MAGMA), döküm kimyasallarının lider tedarikçisi Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH (HA) ve maça üretim ekipmanlarının lider üreticisi Laempe Mössner Sinto GmbH (Laempe), dijital maça üretimine yönelik uzun vadeli ortaklıklarını sürdürüyor. GIFA 2023 ziyaretçileri, üç ortağın standlarında bunun tam olarak ne anlama geldiğini öğrenebilecekler.

Modern, karmaşık dökümlerin üretiminde, maça üretiminde tutarlı bir kalite elde etmek önemlidir; bu da çeşitli etkileyici faktörlerin ve proses değişkenlerinin etkileşimini içerir.

Ancak, üretim sürecinin sonunda - bitmiş bir döküm elde ettiğinizde - sürecin gerekli kalitenin %100'ünü sağlayıp sağlayamayacağını anlayabilirsiniz. Dökümhanelerin potansiyel sapmaları önceden belirleyebilmeleri kesinlikle fayda sağlayacaktır, çünkü bu onlara sürece çok erken bir aşamada müdahale etme fırsatı verecektir.

Maça üretiminin simülasyon tabanlı görselleştirmeleri tam olarak bunu yapar. Mümkün olduğunca çok sayıda süreç parametresini dikkate alarak süreci şeffaf ve öngörülebilir hale getirirler. HA, Laempe ve MAGMA arasındaki ortaklığı yönlendiren vizyon tam da budur.

GIFA'da üç ortak, ilk kez dört yıl önce sundukları devrim niteliğindeki konseptlerinin gelişimini halka açık bir şekilde sergileyecek. Konsept, Laempe maça makinesinin genişletilmiş makine kontrol konsoluna dayanıyor ve üç şirketin standında sergilenerek ziyaretçilere ortaklığın bugüne kadar elde ettiği başarıların canlı bir deneyimini yaşatacak.

Üç interaktif ekran, ziyaretçilerin bir maçanın üretimini takip etmesine olanak tanıyacak. Maça üretim sürecinin çeşitli parametreleri sürekli olarak izlenmekte ve makinede alınan gerçek zamanlı ölçümlere bağlanmaktadır.

Veriler, makine ve maça sandığı sistemi boyunca basınçları ve akış hızlarını tahmin eden benzersiz bir simülasyon yazılımı tarafından gerçek zamanlı olarak kullanılıyor. Sonuç olarak, yaptığınız ayarlamaların üretim süreci ve dolayısıyla maça kalitesi üzerindeki etkisini görebilir ve aşağıdaki gibi soruları yanıtlayabilirsiniz: Üfleme ünitesindeki kum yüksekliğinin proses üzerindeki etkisi nedir? Hava deliği tıkanıklığının veya boşluk temizliğinin etkisi nedir? Kum kalıp boşluğuna gerçekte hangi basınçta püskürtülür? Süreç ne kadar istikrarlı ve belirlenen kalite özellikleri karşılanmazsa hangi parametrelerin değiştirilmesi gerekiyor?

"Bu patentli yeni araç sayesinde proses simülasyonu ile gerçek maça üretimini birleştirebildik. Kum-bağlayıcı karışımının zaman içindeki özelliklerini maça makinesi ve mevcut takımlarla birleştirerek tüm süreci bütünsel olarak simüle edebiliyoruz.

Bu da güvenilir bir maça kalitesini destekleyebileceğimiz anlamına geliyor" diyor MAGMA GmbH Maça Üretim Prosesleri Ürün Müdürü Dr. Ingo Wagner. "Kısa hesaplama süreleri sayesinde simülasyonu makinenin gerçek zamanlı çalışmasına entegre etmek bile mümkün. Ayrıca bu teknolojiyi maça üretim süreci simülasyon yazılımımız MAGMA C+M'ye frontend prediktörü olarak uyguluyoruz."

Laempe Genel Müdürü Rudolf Wintgens, "Laempe için bu girişim, Laempe Digital Cockpit yazılım paketimiz ve Core Vision gerçek zamanlı denetim sistemimizle desteklediğimiz dijitalleşme girişimimizin önemli bir yapı taşı" diyor. "Proses verileri, makine kontrolü ve nihai maça arasında artık kurulan bağlantı, bu yaklaşımı bir dökümhanede ürün kalitesiyle bağlantısı olmayan birçok Endüstri 4.0 faaliyetinden ayırıyor."

Ve bir sonraki adım çoktan atıldı bile. HA, kum-bağlayıcı karışımının davranışını sanal sisteme bağlamak için kapsamlı bir dizi tam donanımlı maça yapım deneyine yatırım yaptı. Kum sisteminin durumu ile nihai maça kalitesi arasında sağlam bir öngörü yeteneği oluşturmak için en son yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. HA yönetim ekibinin üyesi Amine Serghini, "Artık çıplak gözle görülemeyen ancak süreç zincirinin ilerleyen aşamalarında sorunlara neden olan maça hatalarını tespit edebiliyoruz," diye açıklıyor. " Maçanın stoklanması sırasındaki deformasyon, döküm sırasındaki maça kırılması ve döküm hataları genellikle sadece bağlayıcının kendisinden değil, aynı zamanda kum-bağlayıcı karışımının bekleme süresi gibi parametrelerden de kaynaklanır. Taze bir kum karışımı daha iyi akar, daha iyi sıkıştırılabilirliğe sahiptir ve daha az takım bozulması ve havalandırma deliği tıkanması sağlar." Sanal maça makinesi, bir kum karışımının sonraki aşamalarda sorunlara yol açmadan kullanılıp kullanılamayacağını veya iyi maça kalitesini korumak için üretimin nasıl ayarlanabileceğini tahmin etmek için kullanılıyor.

Doğrudan simülasyonların arkasındaki deneysel veriler, Baddeckenstedt, Almanya'daki HA Yetkinlik Merkezi'nde, burada kullanılan son teknoloji Laempe maça makinesi üzerinde yapılan testler sırasında toplandı. Bu veriler, önemli etki parametrelerinin ve bunların döküm süreci üzerindeki etkilerinin makine ve maça sandığında doğru bir şekilde modellenmesini sağlıyor. HA Yetkinlik Merkezi çok çeşitli teknik yeteneklerle donatıldı ve farklı disiplinlerden ortakların müşterek proje geliştirme çalışmalarında sistematik olarak inovasyon yapabilmeleri için değerli bir platform sağlıyor.

HA, Laempe ve MAGMA arasındaki ortaklık sayesinde gerçek zamanlı, fiziksel ve veri tabanlı bir maça üretim kontrol sisteminin teknik uygulaması gerçeğe dönüştü ve bu Foundry 4.0'a doğru devrim niteliğinde bir adımı temsil ediyor. Bu yaklaşım, müşterilerine her zaman optimize edilmiş ve sağlam maça üretimi için akıllı çözümler sunmaya çalışan her üç ortak için de yeni olanaklar dünyasının kapılarını açıyor.

YAYINCI:

Basım: MAGMA GieBereitechnologie GmbH KackerstraBe 16-18, 52072 Aachen, Almanya

T: +49 241 88901-0 F: +49 241 88901-119

www.magmasoft.de, info@magmasoft.de

Editör kadrosu, konsept ve tasarım

Mathieu Weber, Axel Peißker, Michael Hutmacher, Leticia Daskalaki

Tüm hakları saklıdır. Yayınlayanın özel izni olmadan hiçbir şekilde kısmi dahi olsa alıntılanamaz ve kullanılamaz.